Welcome to our Banqup website! We, and third parties, use cookies on our websites. We use them to enhance site navigation, analyse site usage and assist in our marketing efforts. You can read more about our cookies and change your preferences by clicking on ‘Change my settings'. By clicking on 'Accept all cookies’, you agree to the use of all cookies as described in our Privacy cookie policy.
Zgodność podatkowa

Zgodność z lokalnymi przepisami dotyczącymi e-fakturowania i podatków

Bezpieczne, dokładne i zgodne z przepisami podatkowymi e-faktury bez dodatkowej pracy, wszystko za pomocą Banqup

Dashboard of Tax compliance
Moving image of a dashboard with converting documents
e-fakturowanie

Jak mogę się do nich stosować?

Wiele krajów europejskich aktywnie zmniejsza lukę w podatku VAT. Jest to kwota między oczekiwanym podatkiem VAT a zadeklarowanym podatkiem VAT.

Oznacza to, że rządy wdrażają obowiązkowe fakturowanie elektroniczne w celu zapewnienia pełnej widoczności działalności w zakresie fakturowania.

Aby zachować zgodność podatkową, Twoja firma potrzebuje rozwiązania do fakturowania elektronicznego, które łączy się z platformą e-fakturowania Twojego rządu.

Banqup, może to łatwo dla Ciebie zrobić.

Korzystając z Banqup tworzysz e-faktury w kilka sekund. Rozsyłaj je za pośrednictwem naszej sieci i połącz się z platformą rządową  Upewnimy się, że masz wszystkie dane, które są wymagane, w formacie, który zapewnia zgodność z przepisami.

Regulacje

When will tax compliance and e-invoicing regulations affect me?

18 kwietnia 2019 - e-faktury obowiązują w sektorze B2G.

Styczeń 2024 - obowiązek korzystania z Krajowego Systemu eFaktur (KSeF) w sektorze B2B.

People working on their laptop
Jeszcze więcej funkcji zapewnająch zgodność w przepisami

Dodatkowe funkcje zgodności podatkowej Banqup

Zapewnij zgodność podatkową swojej firmy, korzystając z dodatkowych funkcji Banqup.

Połącz się i wysyłaj faktury do międzynarodowych sieci, takich jak Peppol i EESPA.

Bezpieczne archiwum, które automatycznie archiwizuje dokumenty przez 10 lat.

Dzięki natychmiastowemu dostępowi dla Twojego księgowego, może on upewnić się, że Twoje faktury i procesy są zgodne z wymogami podatkowymi.

Woman working on her laptop with a smartphone widget next to her
Dlaczego Banqup

Co zyskuję?

Zgodne z wymogami oprogramowanie

Banqup pomaga uzyskać zgodność z przepisami z ponad 60 globalnymi rządowymi platformami podatkowymi.

Uproszczone zadania

E-fakturowanie to nie tylko obowiązek w niektórych krajach, ale również automatyzacja procesów i uproszczenie zadań administracyjnych.

Oszczędność czasu

Pozostaw ekspertyzę w zakresie zgodności podatkowej dla Banqup i poświęć swój cenny czas na prowadzenie działalności.

Spełniaj wymogi dzięki Banqup

Spraw, aby obowiązkowe e-fakturowanie i procesy zgodności podatkowej były łatwe dzięki Banqup.

Zaczynamy