Witaj na naszej stronie internetowej Banqup! My oraz strony trzecie wykorzystujemy pliki cookie na naszych stronach internetowych. Służą one do usprawnienia nawigacji po stronie, analizy jej użytkowania oraz wsparcia naszych działań marketingowych. Możesz przeczytać więcej na temat naszych plików cookie i zmienić swoje preferencje, klikając na „Zmień moje ustawienia”. Klikając na „Zaakceptuj wszystkie pliki cookie”, zgadzasz się na używanie wszystkich plików cookie, zgodnie z opisem w naszej Polityce prywatności i plików cookie.

Co to jest KSeF?

KSeF to środowisko informatyczne, które można w uproszczeniu określić ogólnokrajową bazą faktur. System stworzony został z inicjatywy Ministerstwa Finansów i 1 lipca 2024 r. stanie się obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalności gospodarczą w Polsce oraz wystawiających faktury zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Wraz z uruchomieniem KSeF, faktury papierowe zostaną zastąpione przez ujednolicony standard elektronicznej faktury ustrukturyzowanej. Każdy taki dokument będzie posiadał unikalny numer pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację w systemie i precyzyjne określenie podmiotu wystawiającego, płatnika oraz kwoty należności.

Czy KSeF jest bezpieczny?

Dostęp do systemu elektronicznej faktury posiadać będą wyłącznie uprawnieni do tego pracownicy urzędów skarbowych. Jego uzyskanie wiązać się będzie każdorazowo ze złożeniem do przełożonego wniosku wraz z uzasadnieniem i podaniem celu. Urzędnicy skorzystają z KSeF tyko w ściśle określonych przypadkach:

w toku czynności kontrolnych

w ramach działań sprawdzających

podczas postępowań podatkowych

w celu prowadzenia działalności analitycznej.

W przypadku przedsiębiorców, bezpieczeństwo danych zapewni złożony system zarządzania uprawnieniami i dodawania dostępów. Więcej na jego temat można przeczytać w materiale Kto może wystawiać faktury w KSeF?

Jakie korzyści KSeF przyniesie firmom?

Krajowy System e-Faktur zautomatyzuje wymianę dokumentów księgowych między przedsiębiorcami i ułatwi proces płatności.

e-Faktura generowana będzie w ustandaryzowanym, jednolitym dla wszystkich formacie.

Każda faktura będzie mieć w systemie unikalny numer KSeF.

e-Faktura zostanie uznana za wystawioną w dniu przesłania jej przez wystawcę do systemu. Nadanie fakturze numeru KSeF i automatyczne udostępnienie nabywcy będzie jednoznaczne z dostarczeniem dokumentu do kontrahenta.

Treść faktur można będzie zawsze sprawdzić w systemie. Dostęp do KSeF zapewniony zostanie w czasie rzeczywistym.

Wszystkie faktury w KSeF będą mieć wyłącznie formę cyfrową. Nie będzie trzeba ich drukować, zniknie też potrzeba ręcznego (obarczonego ryzykiem błędu ludzkiego) wprowadzania danych do systemów księgowych.

Dzięki KSeF wyeliminowane zostanie ryzyko zgubienia lub zniszczenia dokumentów księgowych. Nie będzie potrzeby wystawiania duplikatów faktur.

Team laughing while sitting at a table

Co dzięki KSeF zyska państwo?

Głównym celem wprowadzenia KSeF jest uszczelnienie systemu VAT i zmniejszenie liczby nieprawidłowości, takich jak unikanie opodatkowania czy prowadzenie działalności w tzw. szarej strefie.

Oprócz poprawy przestrzegania przepisów podatkowych i zwiększenia dochodów budżetu państwa, KSeF pozwoli również przyspieszyć cyfryzację sektora publicznego.

Ujednolicony system informatyczny ułatwi pracę administracji skarbowej i ograniczy liczbę prowadzonych przez nią działań kontrolnych. Urzędnicy skarbowi nie będą już musieli zajmować się plikami JPK_FA i JPK_VAT RR, a inne dokumenty księgowe będą dla nich w każdej chwili dostępne przez 10 lat. Wyeliminuje to konieczność kłopotliwych i czasochłonnych kontroli przeprowadzanych przez przedstawicieli fiskusa w siedzibach przedsiębiorstw.