Witaj na naszej stronie internetowej Banqup! My oraz strony trzecie wykorzystujemy pliki cookie na naszych stronach internetowych. Służą one do usprawnienia nawigacji po stronie, analizy jej użytkowania oraz wsparcia naszych działań marketingowych. Możesz przeczytać więcej na temat naszych plików cookie i zmienić swoje preferencje, klikając na „Zmień moje ustawienia”. Klikając na „Zaakceptuj wszystkie pliki cookie”, zgadzasz się na używanie wszystkich plików cookie, zgodnie z opisem w naszej Polityce prywatności i plików cookie.

W Polsce KSeF od 2024 roku. A w innych krajach?

January 15, 2024
minut czytania

W Polsce KSeF od 2024 roku. A w innych krajach? Od połowy 2024 r. polscy przedsiębiorcy mieli być zobligowani do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Jak przyznał przewodniczący sejmowej komisji finansów Janusz Cichoń, ten termin może się zmienić. Na przejście na elektroniczny system fakturowania Komisja Europejska dała wszystkim czas do 2028 r. Jak wygląda sytuacja w innych krajach?

Luka w podatku VAT to różnica między oczekiwanymi dochodami a faktycznie pobraną kwotą - tutaj pisaliśmy o tym, jak Polska prezentuje się w tym aspekcie na tle innych krajów. Pomysłem na zmniejszanie luki w należnościach z VAT jest uszczelnianie systemu podatkowego przez wprowadzenie jednolitego cyfrowego systemu rejestracji faktur na terenie Unii Europejskiej.

Pierwszym krokiem w tym kierunku była dyrektywa (2014/55/UE), której celem jest ujednolicenie wymagań dotyczących fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych (business-to-government) w Unii Europejskiej od 2020 r. Transakcje B2G są rejestrowane w ramach platformy Peppol, która jest obowiązującym standardem elektronicznej wymiany dokumentów w europejskich instytucjach rządowych. 

Krok kolejny określa dyrektywa VAT w epoce cyfrowej (ViDA) z grudnia 2022 r. Zobowiązuje kraje UE do otrzymywania i wystawiania faktur elektronicznych w ramach jednolitego systemu, który będzie obowiązywał od 2028 r.

Przez e-fakturę rozumie się dokument wygenerowany, przesłany i odebrany w formie cyfrowej. To tzw. faktura ustrukturyzowana, wystawiana i rejestrowana w formie pliku XML,  do dalszego automatycznego przetwarzania. Informacja o jej wystawieniu przechowywana będzie w systemie przez 10 lat. Oznacza to, że nie ma potrzeby wystawiania duplikatu w wypadku jej zaginięcia. Dla wyjaśnienia dodajmy, że tych definicji nie spełnia faktura wystawiona w postaci pliku PDF.

Włosi liderem, tuż za nimi Węgrzy

O ile z e-faktur korzysta powszechnie sektor publiczny w UE, poszczególne kraje wprowadzają elektroniczne fakturowanie we własnym tempie. Z perspektywy 2023 r. tylko część krajów wprowadziła taki obowiązek w transakcjach B2B.

Niekwestionowanym liderem są Włochy, które obowiązek fakturowania elektronicznego wprowadziły dla rozliczeń B2G w 2014 r. Od 2019 r. e-faktury wystawiają firmy z obrotem powyżej 65 tys. euro, od połowy 2022 r. wszystkie. Włoska platforma Sistema di Interscambio (SDI) przetwarza 2 mld e-faktur B2B rocznie. Włosi ograniczyli spadek przychodów z VAT o 10,7 punktu procentowego w 2021 r. wg danych Komisji Europejskiej.

Z tych samych danych wynika, że w Polsce ograniczono stratę w luce VAT o 7,8 p.p. W Polsce od 1 stycznia 2022 r. trwa okres przejściowy i przedsiębiorcy mogą korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), który umożliwia wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych. Obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych wejdzie w życie 1 lipca 2024 r. i dotyczyć będzie przedsiębiorców, którzy są czynnymi płatnikami VAT. Od początku 2025 r. e-faktury będą wystawiać również firmy zwolnione podmiotowo i przedmiotowo z płacenia VAT. 

Węgry to kolejny po Włoszech kraj, który sprawnie wprowadził obowiązek raportowania faktur w czasie rzeczywistym (RTIR) od połowy 2018 r. Od 1 stycznia 2021 r. nie tylko transakcje B2B, ale również B2C muszą być zgłaszane węgierskim organom podatkowym, niezależnie od kwoty transakcji.


Wciąż kandydująca do UE Albania objęła od 2021 r. obowiązkiem e-faktur transakcje B2G, B2B, a także B2C. W tym kraju faktury zawierają kod QR. W sąsiadującej z nią Serbii, która również ma status kraju kandydującego, obowiązek e-faktur dla B2B wprowadzono 1 stycznia 2023 r. Słowacy platformę do e-faktur uruchomili w 2023 r., ale tylko w celach testowych.

Reszta Europy się nie spieszy

Do roku 2028 zostało sporo czasu, dlatego wiele krajów podchodzi do e-fakturowania etapami, testując rozwiązania informatyczne lub nakładając obowiązek w pierwszej kolejności na największe przedsiębiorstwa.

Wdrożenia etapowe od 2024 r. planuje Belgia, Francja, Hiszpania i Rumunia. Belgia planuje wprowadzić obowiązek dla podatników o rocznym obrocie powyżej 9 mln euro od 1 lipca 2024 r, pół roku później dla średnich firm, a w połowie 2025 r. e-faktury będą wystawiać wszystkie firmy. 


Chorwacja, Niemcy, Słowacja i Słowenia planuje wprowadzenie e-faktury od 2025 r. Komisja Europejska udzieliła Niemcom pozwolenia na rozpoczęcie stosowania dobrowolnego e-fakturowania B2B od stycznia 2025 r. Obowiązek, dotyczący firm z obrotem przekraczającym 800 tys. euro, wejdzie w życie od 2027 r.

We Francji e-faktury są obecnie dobrowolne, ale w latach 2024-2026 staną się obowiązkowe. Najpierw, w połowie 2024 r., będą obowiązkowe dla B2B i B2C w firmach zatrudniających ponad 5 tys. pracowników z rocznym przychodem ponad 1,5 mld euro. Pół roku później obowiązkiem zostaną objęte firmy zatrudniające poniżej 5 tys. osób. Od 1 stycznia 2026 r. wszystkie MŚP zatrudniające mniej niż 250 pracowników z roczną sprzedażą mniejszą niż 50 mln euro.

W Danii e-fakturowanie B2B jest na razie dobrowolne, przedsiębiorcy mogą wymieniać się fakturami elektronicznymi, jeśli obie strony wyrażą na to zgodę. W 2022 r. szwedzki urząd skarbowy rozpoczął projekt mający na celu ocenę potencjalnych rozwiązań, ale bez wiążących dat. W Norwegii z faktur elektronicznych mają obowiązek korzystać wyłącznie administracje rządowe i ich dostawcy, mimo dobrowolności często stosowane są w sektorze prywatnym. 


W Finlandii, gdzie oszustwa podatkowe są na bardzo niskim poziomie, rząd popiera wykorzystanie cyfrowych rozwiązań w walce z oszustwami podatkowymi, ale zamierza również uprościć system VAT i zmniejszyć koszty administracyjne, które ponoszą przedsiębiorcy. Proponowane rozwiązania będą wprowadzane etapami w latach 2024–2028. Podobnie Holandia może poszczycić się niskim poziomem oszustw rzędu 3 proc. dochodu z VAT. Kraj jest na etapie pilotażu, dopiero w 2023 r. wprowadzono obowiązek e-faktur dla sektora B2G. Korzystanie z faktur elektronicznych między firmami jest dobrowolne, chociaż faktycznie dość powszechnie stosowane za obopólną zgodą stron.


W Wielkiej Brytanii nie ma centralnej platformy do fakturowania elektronicznego, firmy przesyłają zeznania podatkowe do urzędu skarbowego (HTMC) od 2019 r. Mali przedsiębiorcy o rocznych przychodach przekraczających 50 tys. funtów będą zobowiązani do e-raportowania od 2026 r. W Szwajcarii, która nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, obowiązek e-faktur dotyczy tylko umów B2G o wartości przekraczającej 5 tys. franków. 


W tabeli przedstawiamy informacje o obowiązku elektronicznego fakturowania dla sektora publicznego (B2G) oraz biznesu (B2B) dla 27 krajów EU oraz 4 krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Islandia, Liechtenstein, Wlk. Brytania).

[Kontynuacja tekstu poniżej]

Dane na podstawie zestawienia Komisji Europejskiej oraz raportu Navigating GlobalTax and E-invoicingCompliance in 2023 od Unifiedpost Group.

Luka VAT maleje, ale wciąż jest ogromnaDlaczego podatek VAT jest ważny? Z wpływów z VAT rządy finansują usługi publiczne, czyli opiekę medyczną, transport publiczny czy szkoły. W interesie wszystkich leży, aby ograniczać oszustwa związane z wyłudzaniem VAT czy unikaniem podatków. Rządy nie mogą skutecznie planować wydatków na usługi publiczne, jeśli oczekiwany podatek VAT nie jest równy faktycznym wpływom do kasy. W 2021 r. udział VAT stanowił około 27 proc. rocznych wpływów podatkowych w instytucjach rządowych i samorządowych w UE.

Kraje członkowskie straciły 61 mld euro w 2021 r. z tytułu podatku VAT w porównaniu do 99 mld euro w 2020 r., wynika z danych Komisji Europejskiej z października 2023 r. Mimo, że to wciąż gigantyczna strata, widać tendencję spadkową, zwłaszcza w porównaniu do luki z  2019 r., która wyniosła 134 mld euro, a w 2017 r. 137,5 mld euro. W latach 2019-2021 gospodarki Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Polski i Włoch łącznie odpowiadały za ponad 80-procentową redukcję luki VAT w Unii. Najmniejszą stratę, rzędu ok. jednego punktu procentowego, odnotowano w Holandii, Finlandii, Hiszpanii i Estonii. Zacznij korzystać z Banqup

Zacznij używać Banqup