Witaj na naszej stronie internetowej Banqup! My oraz strony trzecie wykorzystujemy pliki cookie na naszych stronach internetowych. Służą one do usprawnienia nawigacji po stronie, analizy jej użytkowania oraz wsparcia naszych działań marketingowych. Możesz przeczytać więcej na temat naszych plików cookie i zmienić swoje preferencje, klikając na „Zmień moje ustawienia”. Klikając na „Zaakceptuj wszystkie pliki cookie”, zgadzasz się na używanie wszystkich plików cookie, zgodnie z opisem w naszej Polityce prywatności i plików cookie.
Prasa

Rejestracje i upadłości firm w Polsce w 2021 r. – według danych GUS

May 20, 2022
10
minut czytania

Rok 2021 był dla rozwoju polskiego biznesu lepszy od poprzedniego, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego na temat rejestracji i upadłości przedsiębiorstw. W 2021 r. powstało w Polsce ponad 350 tys. nowych firm, czyli o 12,4 proc. więcej niż w 2020. Jednocześnie upadło o blisko 30 proc. mniej przedsiębiorstw – 376 w 2021 wobec 528 rok wcześniej.

Rok 2021 był dla rozwoju polskiego biznesu lepszy od poprzedniego, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego na temat rejestracji i upadłości przedsiębiorstw. W 2021 r. powstało w Polsce ponad 350 tys. nowych firm, czyli o 12,4 proc. więcej niż w 2020. Jednocześnie upadło o blisko 30 proc. mniej przedsiębiorstw – 376 w 2021 wobec 528 rok wcześniej.

Główny Urząd Statystyczny cyklicznie publikuje dane na temat rejestracji i upadłości przedsiębiorstw. Porównanie danych z lat 2020 i 2021 pokazuje, że sytuacja dla polskiego biznesu staje się lepsza. Świadczy o tym zarówno wzrost rejestracji nowych firm, jak i znaczny spadek odnotowanych upadłości. Jest to efekt poprawiającej się koniunktury oraz wsparcia, jakie przedsiębiorcy otrzymywali w ramach tarcz antykryzysowych w czasie pandemii COVID-19.

Rejestracje przedsiębiorstw

W całym 2021 r. zarejestrowano w Polsce 350 471 firm, czyli o 12,4 proc. więcej niż rok wcześniej, kiedy powstało ich 311 794. Wzrosty objęły większość form prawnych prowadzenia działalności i wszystkie sektory gospodarki.

Liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw w poszczególnych kwartałach

lata 2019-2021

Źródło: GUS

Formy prawne

Dominująca forma prawna rejestrowanych firm to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Stanowią one blisko 83 proc. wszystkich zarejestrowanych przedsiębiorstw. Kolejne są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (14,6 proc.) oraz spółki cywilne (prawie 1,5 proc.). Jedynie 3 609 (niewiele ponad 1 proc.) spośród zarejestrowanych w 2021 r.  firm miało inną formę prawną.

*Pozycja obejmuje następujące podmioty: spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż Kodeks spółek handlowych i Kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach; przedsiębiorstwa zagraniczne; podmioty bez szczególnej formy prawnej.

Opracowanie własne Banqup na podstawie danych GUS

Porównując te dane z liczbami z roku 2020, jedynie spółek komandytowych i spółdzielni zarejestrowano mniej. W wypadku wszystkich pozostałych form prawnych nastąpił wzrost zarejestrowanych przedsiębiorstw.

Branże

W danych GUS przedsiębiorstwa dzielone są pod względem dominującego rodzaju działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) i połączone w osiem grup.

Najwięcej nowych firm powstało w grupach Usługi oraz Budownictwo – odpowiednio 75,3 i 71,9 tys. Każda z nich stanowi ponad 20 proc. wszystkich zarejestrowanych firm. Natomiast pod względem największego wzrostu w stosunku do roku 2020 wyraźnie wyróżnia się Informacja i komunikacja. Przedsiębiorstw z tego obszaru zarejestrowano w 2021 r. o blisko 43 proc. więcej – 30,3 tys.

Upadłości przedsiębiorstw

Jeśli chodzi o liczbę upadłości odnotowanych przez GUS, to sytuacja również uległa poprawie. W 2021 r. było ich 376, a więc stanowiły jedynie 0,11 proc. liczby firm zarejestrowanych. Rok wcześniej upadłości było 528 (0,17 proc. liczby zarejestrowanych). 

Liczba upadłości  w poszczególnych kwartałach

lata 2019-2021

Źródło: GUS

Mniejsza o blisko 30 proc. liczba upadłości wiązana jest z poprawiającą się w 2021 r. koniunkturą oraz wsparciem finansowym, jakie firmy otrzymywały z powodu trwającej pandemii COVID-19 w ramach tak zwanych tarcz antykryzysowych.

Formy działalności

Zdecydowaną większość (ponad 60 proc.) zlikwidowanych w 2021 r. firm stanowiły spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ogłoszono upadłość 229 z nich. Podobny los spotkał 82 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Ale w porównaniu z 2020 r. łączna liczba upadłości zmalała, a jedynie spółdzielni zamknięto w 2021 r. więcej – 6, wobec 5 rok wcześniej.

Sektory gospodarki

Analizując upadłości firm pod względem rodzaju prowadzonej działalności, to w 2021 r. największy udział miały sekcje Przemysł oraz Handel; naprawa pojazdów samochodowych. Do każdej z nich należało po ok. ¼ upadłych przedsiębiorstw. Jednocześnie zamknięto jedynie 9 firm zajmujących się informacją i komunikacją, co stanowiło niewiele ponad 2 proc. wszystkich upadłości.

Zacznij korzystać z Banqup

Zacznij używać Banqup