Welcome to our Banqup website! We, and third parties, use cookies on our websites. We use them to enhance site navigation, analyse site usage and assist in our marketing efforts. You can read more about our cookies and change your preferences by clicking on ‘Change my settings'. By clicking on 'Accept all cookies’, you agree to the use of all cookies as described in our Privacy cookie policy.
Tutorial

KSeF to także kary. Jak ich uniknąć?

May 26, 2023
3
minutes of reading

Korzystanie z Krajowego Systemu eFaktur (KSeF) stanie się w Polsce obowiązkowe 1 lipca 2024 r. Od tego dnia przedsiębiorcy będą musieli wystawiać faktury zgodnie z narzuconym przez KSeF standardem i procedurami. Za ich złamanie grozić będą kary nałożone przez fiskusa.

Korzystanie z Krajowego Systemu eFaktur (KSeF) stanie się w Polsce obowiązkowe 1 lipca 2024 r. Od tego dnia przedsiębiorcy będą musieli wystawiać faktury zgodnie z narzuconym przez KSeF standardem i procedurami. Za ich złamanie grozić będą kary nałożone przez fiskusa.       

Uruchomienie Krajowego Systemu eFaktur ma pozwolić państwu na załatanie luki w podatku VAT przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby kontroli prowadzonych przez administrację skarbową. Po wprowadzeniu KSeF, fiskus będzie miał stały wgląd we wszystkie znajdujące się w systemie faktury, co ułatwi mu wychwycenie wszelkich nieprawidłowości. Projekt przepisów dotyczących KSeF zakłada, że przedsiębiorcy mogą narazić się na konsekwencje prawno-skarbowe jeśli: 

  • wystawią fakturę poza KSeF,
  • wystawią fakturę niezgodną z udostępnionym wzorem,
  • nie prześlą faktury do KSeF w terminie. 
  • wystawią fakturę bez wykazania podatku

W trzech pierwszych przypadkach naczelnik urzędu skarbowego może wydać decyzję o nałożeniu kary wynoszącej do 100% wysokości podatku wskazanego w zakwestionowanej fakturze. Jeśli natomiast wystawca w ogóle pominie w fakturze wartość podatku, przepisy przewidują karę w wysokości do 18,7% kwoty zobowiązania.

Karę wpłacić trzeba będzie na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie do 14 dni od daty doręczenia decyzji o jej nałożeniu.  

Jak uniknąć kary za wystawienie faktury niezgodnej ze wzorem?

Dokumenty przesyłane do KSeF muszą mieć formę tzw. faktury ustrukturyzowanej, zapisanej w formacie xml i zgodnej ze wzorem struktury logicznej opublikowanej w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP. Firmy przygotowujące się do wdrożenia KSeF będą musiały dostosować swoje systemy do współpracy z nowym standardem lub skorzystać z oprogramowania obsługującego KSeF, takiego jak np. Banqup.

Przeczytaj więcej o formacie faktury ustrukturyzowanej

Kiedy podatnik nie zostanie ukarany za brak faktury?

Przedsiębiorcy, którzy nie prześlą faktury do KSeF nie zostaną ukarani, jeśli powodem będzie awaria systemu lub oprogramowania księgowego wykorzystywanego przez firmę. 

Informacje o awariach i przerwach w dostępie do KSeF zamieszczane będą w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Obecnie znajdziemy je na stronie Krajowej Administracji Skarbowej w zakładce “Komunikaty”.  Po usunięciu usterki, fakturę do systemu trzeba będzie przekazać w terminie do 7 dni roboczych.

Jeśli zawiedzie oprogramowanie po stronie przedsiębiorcy, podatnik będzie mógł  wystawić fakturę offline poza KSeF, a dokument taki trzeba będzie przesłać do systemu następnego dnia roboczego po usunięciu awarii.

Convinced of our stories?
Start your free account today.

Create your free account