Witaj na naszej stronie internetowej Banqup! My oraz strony trzecie wykorzystujemy pliki cookie na naszych stronach internetowych. Służą one do usprawnienia nawigacji po stronie, analizy jej użytkowania oraz wsparcia naszych działań marketingowych. Możesz przeczytać więcej na temat naszych plików cookie i zmienić swoje preferencje, klikając na „Zmień moje ustawienia”. Klikając na „Zaakceptuj wszystkie pliki cookie”, zgadzasz się na używanie wszystkich plików cookie, zgodnie z opisem w naszej Polityce prywatności i plików cookie.
Samouczek

KSeF to także kary. Jak ich uniknąć?

May 26, 2023
3
minut czytania

Korzystanie z Krajowego Systemu eFaktur (KSeF) stanie się w Polsce obowiązkowe 1 lipca 2024 r. Od tego dnia przedsiębiorcy będą musieli wystawiać faktury zgodnie z narzuconym przez KSeF standardem i procedurami. Za ich złamanie grozić będą kary nałożone przez fiskusa.

Korzystanie z Krajowego Systemu eFaktur (KSeF) stanie się w Polsce obowiązkowe 1 lipca 2024 r. Od tego dnia przedsiębiorcy będą musieli wystawiać faktury zgodnie z narzuconym przez KSeF standardem i procedurami. Za ich złamanie grozić będą kary nałożone przez fiskusa.       

Uruchomienie Krajowego Systemu eFaktur ma pozwolić państwu na załatanie luki w podatku VAT przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby kontroli prowadzonych przez administrację skarbową. Po wprowadzeniu KSeF, fiskus będzie miał stały wgląd we wszystkie znajdujące się w systemie faktury, co ułatwi mu wychwycenie wszelkich nieprawidłowości. Projekt przepisów dotyczących KSeF zakłada, że przedsiębiorcy mogą narazić się na konsekwencje prawno-skarbowe jeśli: 

  • wystawią fakturę poza KSeF,
  • wystawią fakturę niezgodną z udostępnionym wzorem,
  • nie prześlą faktury do KSeF w terminie. 
  • wystawią fakturę bez wykazania podatku

W trzech pierwszych przypadkach naczelnik urzędu skarbowego może wydać decyzję o nałożeniu kary wynoszącej do 100% wysokości podatku wskazanego w zakwestionowanej fakturze. Jeśli natomiast wystawca w ogóle pominie w fakturze wartość podatku, przepisy przewidują karę w wysokości do 18,7% kwoty zobowiązania.

Karę wpłacić trzeba będzie na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie do 14 dni od daty doręczenia decyzji o jej nałożeniu.  

Jak uniknąć kary za wystawienie faktury niezgodnej ze wzorem?

Dokumenty przesyłane do KSeF muszą mieć formę tzw. faktury ustrukturyzowanej, zapisanej w formacie xml i zgodnej ze wzorem struktury logicznej opublikowanej w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP. Firmy przygotowujące się do wdrożenia KSeF będą musiały dostosować swoje systemy do współpracy z nowym standardem lub skorzystać z oprogramowania obsługującego KSeF, takiego jak np. Banqup.

Przeczytaj więcej o formacie faktury ustrukturyzowanej

Kiedy podatnik nie zostanie ukarany za brak faktury?

Przedsiębiorcy, którzy nie prześlą faktury do KSeF nie zostaną ukarani, jeśli powodem będzie awaria systemu lub oprogramowania księgowego wykorzystywanego przez firmę. 

Informacje o awariach i przerwach w dostępie do KSeF zamieszczane będą w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Obecnie znajdziemy je na stronie Krajowej Administracji Skarbowej w zakładce “Komunikaty”.  Po usunięciu usterki, fakturę do systemu trzeba będzie przekazać w terminie do 7 dni roboczych.

Jeśli zawiedzie oprogramowanie po stronie przedsiębiorcy, podatnik będzie mógł  wystawić fakturę offline poza KSeF, a dokument taki trzeba będzie przesłać do systemu następnego dnia roboczego po usunięciu awarii.

Zacznij korzystać z Banqup

Zacznij używać Banqup