Witaj na naszej stronie internetowej Banqup! My oraz strony trzecie wykorzystujemy pliki cookie na naszych stronach internetowych. Służą one do usprawnienia nawigacji po stronie, analizy jej użytkowania oraz wsparcia naszych działań marketingowych. Możesz przeczytać więcej na temat naszych plików cookie i zmienić swoje preferencje, klikając na „Zmień moje ustawienia”. Klikając na „Zaakceptuj wszystkie pliki cookie”, zgadzasz się na używanie wszystkich plików cookie, zgodnie z opisem w naszej Polityce prywatności i plików cookie.
Cyfryzacja

Czy z KSeF będa musiały korzystać firmy zagraniczne?

October 20, 2023
3
minut czytania

Obowiązek korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur wejdzie w życie 1 lipca 2024 r. Czy zostaną nim objęte również podmioty zagraniczne? Czy polskie firmy będą musiały wystawiać faktury ustrukturyzowane na rzecz kontrahentów prowadzących działalność gospodarczą w innych krajach? Odpowiedzi znajdziecie w najnowszym artykule na naszym blogu.

Obowiązek korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur wejdzie w życie 1 lipca 2024 r. Czy zostaną nim objęte również podmioty zagraniczne? Czy polskie firmy będą musiały wystawiać faktury ustrukturyzowane na rzecz kontrahentów prowadzących działalność gospodarczą w innych krajach? Odpowiedzi znajdziecie w najnowszym artykule na naszym blogu. 

Przepisy wprowadzające KSeF zakładają, że obowiązek korzystania z nowego systemu dotyczyć będzie wszystkich podatników mających siedzibę na terytorium Polski i wystawiających dokumenty księgowe zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług. Oznacza to, że faktury ustrukturyzowane służyć będą potwierdzeniu transakcji dokonywanych w Polsce nie tylko przez firmy krajowe, lecz także podmioty zagraniczne i międzynarodowe organizacje prowadzące działalność gospodarczą w naszym kraju.   

Wystawianie faktur przez firmy zagraniczne

Do wystawiania faktur w KSeF zobowiązani będą zagraniczni przedsiębiorcy posiadający stałe miejsce prowadzenie działalności w Polsce oraz polski numer NIP. Dostęp do systemu uzyskają oni na podobnych zasadach, jak w przypadku firm krajowych. Będzie on wymagał założenia konta, uwierzytelnienia oraz uzyskania indywidualnego numeru pozwalającego na wystawianie, odbieranie i przeglądanie faktur elektronicznych. 

Firmy zagraniczne będą mogły korzystać z KSeF samodzielnie lub za pośrednictwem pełnomocników. Upoważnienia do wystawiania faktur w imieniu podatnika udzielić będzie można za pośrednictwem zawiadomienia ZAW-FA składanego właściwemu naczelnikowi Urzędu Skarbowego.

Dowiedz się, kto może wystawiać faktury w KSeF? 

Wystawianie faktur na rzecz firm zagranicznych

A co w sytuacji, kiedy polska firma współpracuje z kontrahentem, który nie ma stałego miejsca prowadzenia działalności w naszym kraju i nie posiada dostępu do KSeF? Czy na rzecz takiego podmiotu również trzeba będzie wystawiać faktury ustrukturyzowane?

Przepisy nie zwalniają w takiej sytuacji z obowiązku fakturowania elektronicznego i zakładają, że z KSeF skorzystać będzie trzeba m.in. w sytuacji, gdy:

  • usługi lub towary dostarczane są na terytorium innego państwa członkowskiego UE lub kraju trzeciego,
  • usługę lub towar nabywa podmiot nieposiadający siedziby, ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski.

W takim przypadku polski przedsiębiorca, oprócz przesłania faktury do KSeF, zobligowany zostanie także do przekazania dokumentu poza systemem, w sposób uzgodniony z kontrahentem - np. w formie papierowej lub mailem. Co ważne, fakturę taką opatrzyć trzeba będzie kodem QR, pozwalającym uzyskać do niej dostęp bezpośrednio w systemie.

Jak dostarczyć partnerom biznesowym dokumenty z kodem QR? Poznaj Channel - jeden program do obsługi wszystkich dokumentów wychodzących.

Zacznij korzystać z Banqup

Zacznij używać Banqup